Facebook և Instagram էջերի վարում և առաջխաղացում

Փաթեթ` STANDART

Ծառայության ամսական վճարը ՝

40.000 դրամ․դր.Ներառված են հետևյալ բաժինները՝

 • 1) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝ գրաֆիկ դիզայն։
 • 2) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝ կապված ընկերության գործունեության հետ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):
 • 3) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 30-լուսանկարի մշակում:
 • 4) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված 1 տեսանյութի մոնտաժ, որը չպետք է գերազանցի 60 վայրկյանը :
 • 5) Facebook Share- (Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝ Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝ Մեր ընկերությանը պատկանող 15 խմբերում): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորը հայ օգտատերեր: Տարբեր ժամերի (oրը-30 share, ամսական 900 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):
 • 6) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումը)։ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):
 • Տեխնիկական պայմաններ


 • 7) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:
 • 8) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

Փաթեթ ՝ PREMIUM

Ծառայության ամսական վճարը ՝

50․000դր.Ներառված են հետևյալ բաժինները՝

 • 1) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողությամբ:(թարմացվում է 3 ամիսը մեկ):
 • 2) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ: (Ներառյան սթորիների հրապարակումը)
 • 3) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 20-լուսանկարի մշակում:
 • 4) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:
 • 5) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):
 • 6 ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները)։ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):
 • Տեխնիկական պայմաններ


 • 7) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ` պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:
 • 8) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

Փաթեթ ՝ EVASA CLUB

Ծառայության ամսական վճարը ՝

90.000դր.Ներառված են հետևյալ բաժինները՝

 • 1) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողուփյամբ(ամսական 1 անգամ)
 • 2) Օրական թեմատիկ 2 եռալեզու հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ: (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):
 • 3) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 30-լուսանկարի մշակում:
 • 4) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:
 • 5) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):
 • 6) Instagram էջի վարում՝օրը 2 եռալեզու հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները)։ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):
 • Տեխնիկական պայմաններ


 • 7 ) Պաշտոնական կայքի Seo առաջխաղացում `Google, Yandex որոնողական համակարգերում։
 • 8 ) Վեբ կայքի սպասարկում։
 • 9) Boost ` Google Ads. Համակարգում,Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :
 • 10) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ